Educatie 

het hart van het festival

Vanaf het prille begin in 1986 vormen de cellolessen, workshops en masterclasses het hart van het festival. Het educatieprogramma voor cellostudenten van alle niveaus is een vaste waarde voor cellisten uit het hele land. De deelnemers aan dit programma, ingedeeld in kleinschalige niveaugroepen, kunnen dan ook rekenen op boeiende muzikale uitdagingen en een intensieve begeleiding door topdocenten. 

Naast de reguliere lessen zijn er wisselende workshops en masterclasses, waar cellisten van naam en faam hun kennis en kunde met de studenten delen. Het lesprogramma heeft de vorm van een open werkplaats, waarbij samenspel altijd een belangrijke plaats inneemt. De op het niveau van de cellostudent afgestemde lessen zijn mede gebaseerd op een speciaal voor deze editie geschreven compositie. Deze bijzondere compositie wordt, als sluitstuk van het festival, tijdens het slotconcert op de laatste dag door alle deelnemende studenten en docenten samen ten gehore gebracht. 

De lessen, workshops en masterclasses van het educatieprogramma dat onlosmakelijk bij Dordt in Cello hoort, staan in hoog aanzien bij cellostudenten in heel Nederland. Het programma omvat drie dagen met dagelijkse lessen, interactieve workshops en masterclasses. Er wordt gewerkt in kleine groepen, met veel persoonlijke begeleiding, onder leiding van uitstekende docenten. De in het concertprogramma optredende cellisten verzorgen regelmatig een spontane gastles. 

De lessen worden aangeboden op vier niveaus, al naar gelang de ervaring en kunde van de studenten. Er wordt gewerkt met muziek uit alle stijlperioden, van klassiek tot modern. Daarnaast wordt intensief geoefend met een speciaal voor deze editie geschreven cello-compositie; deze muziek vormt de basis voor het oefenen van het samenspel. Meer informatie over welk niveau bij je past, vind je hier

Ter afsluiting van het festival wordt de compositie tijdens het openbare slotconcert integraal gespeeld door alle cellostudenten en hun docenten samen. 

Als ‘Nestor’ van Dordt in Cello speelt Pieter Wispelwey ook in het educatieprogramma een belangrijke rol. Zijn verbinding met ons festival en zijn regelmatige aanwezigheid staan op zich al garant voor het niveau en een geïnspireerde sfeer. Zijn Masterclasses zijn altijd spraakmakend en een ware belevenis voor studenten én bezoekers. De Masterclasses zijn openbaar en publiek is welkom!

Het Energiehuis is als vanouds de thuisbasis voor de lessen. Vrijwel alle lessen en workshops vinden plaats in de goed geoutilleerde concertzalen en lesruimten van dit multifunctionele cultuurgebouw. 

Zoals gebruikelijk wordt ook deze keer, in samenwerking met ToBe, op donderdag een speciale kinderdag georganiseerd voor de jongste deelnemers (van 6 t/m 12 jaar). Met ’s ochtends lessen voor de allerkleinsten en in de middag een Celloconcert door de jonge cellist (14 jaar) Valentijn Jeukendrup.

De schoolconcerten                                                                                                            In de weken die aan het festival voorafgaan wordt de cello, en daarmee het belang van muziek, op een speelse en interactieve manier onder de aandacht gebracht van de schoolgaande jeugd in Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht. Voor de leerlingen van de bovenbouw van het primair onderwijs worden toegankelijke schoolconcerten georganiseerd, met als solisten jonge finalisten van het Prinses Christine Concours; Valentijn Jeukendrup, en/of Jong talenten van Classic Young Masters; Andrej van Brakel. Voor deze concerten wordt de samenwerking gezocht met lokale talenten. In Dordrecht wordt samengewerkt met het Drechtsteden Jeugd Ensemble en in Zwijndrecht met Klankkids, het jeugdorkest van Het Geklank.

Ook bij de schoolconcerten verweven we muziek met poëzie en worden de leerlingen gestimuleerd om zelf met dichterlijke taal aan de slag te gaan. We organiseren een workshop, met poëzie, spoken word en hiphop, binnen het thema Connecties.