De voorbereidingen voor het 16e Cellofestival Dordrecht zijn in volle gang. Van 30  mei t/m 2 juni 2019 is Dordrecht de stad van de Cello!

kwaliteit

Het Cellofestival Dordrecht biedt een programma op een hoog niveau. Internationale cellisten uit de gehele wereld zullen uitgenodigd worden maar ook cellisten die vernieuwend zijn. Deze vernieuwing kan liggen in nieuwe inzichten in technieken. Nieuwe eigentijdse muziek van hedendaagse componisten maar ook nieuwe arrangementen van muziek die van origine niet voor cello geschreven zijn.
Ook biedt het festival een podium voor jong talent op cello.

Topmusici en studenten musiceren samen. Tijdens het festival worden momenten gecreëerd waar de topmusicus samen met de student musiceert.
Het is een open cello werkplaats waarin onder leiding van een topmusicus gewerkt wordt aan een gezamenlijk stuk muziek, met tot slot een uitvoering van het betreffende muziekstuk.

mix

Modern en klassiek; solisten en ensembles; professionals en amateurs
. Het festival wordt gekenmerkt door de muziek uit verschillende stijlperioden, klassiek tot modern.
Amateurs gaan aan de slag met professionals en ontdekken gezamenlijk de muziek uit een periode.
Bijvoorbeeld: werken met elektronica en vorm je eigen ensemble.

verschillende disciplines

Raakvlakken buiten de gebaande paden zoals elektronica, ander speelmanieren, notatie en stokvoering. Crossovers met andere stijlen en kunstdisciplines.

Educatie

Educatie voor cello studenten conservatoria en amateurs. 
Het Cellofestival Dordrecht kenmerkt en onderscheidt zich door naast een afwisselend programma op hoog niveau een volwaardig educatief lesprogramma te programmeren waar Topmusici met een uitvoeringspraktijk en een schat aan ervaring in orkesten in binnen en buitenland studenten en amateurcellisten inspireren. Zij geven lessen en masterclasses aan de studenten. De lessen en masterclasses resulteren in een slotuitvoering waar de musici samen met de studenten een uitvoering geven.

‘Gilde van de Gulden Streek’


Naar aanleiding van het 14e Cellofestival Dordrecht zijn een aantal vakdocenten cello bijeen gekomen en hebben het ‘Gilde van de gulden streek’ opgericht met het doel de Cello buiten het festival om in de aandacht de brengen. Dit doet het gilde door met enige regelmaat Masterclasses voor cellisten te organiseren om de voortgang in de studie van amateurcellisten te bevorderen.